Business Reviews

Onafhankelijke Business Reviews

Als directie of RvC zijnde zijn er vraagtekens bij de financiële performance van uw bedrijf of bedrijfsonderdeel. U heeft behoefte aan een onafhankelijke toets van de financiële performance om zaken helder en transparant te krijgen. TIC FAS voert een interne due diligence uit en rapporteert aan u de belangrijkste bevindingen en potentiële verbeterpunten met daarbij concreet geformuleerde oplossingen.

Doel van een Independent Business Review (IBR) is het creëren van een gezamenlijk informatieplatform voor alle betrokken partijen. Dit informatieplatform dient als basis voor de uitwerking van de verschillende financieringsopties.  Een IBR verheldert de situatie voor alle partijen, geeft comfort aan partijen en maakt een betere afweging van de verschillende alternatieven mogelijk.

Waar kunt u tegenaan lopen?
Als directeur, aandeelhouder of andere financiële belanghebbende signaleert u één of meerdere van de volgende problemen:

  • als (financiële) belanghebbende heeft u twijfels bij een onderneming waarin u deelneemt. U wilt daarom een onafhankelijke adviseur aanwijzen om de situatie te onderzoeken.
  • als ondernemer merkt u dat partijen onvoldoende vertrouwen hebben in de door de onderneming gepresenteerde informatie of deze informatie is niet compleet

 

Hoe kunnen wij u helpen?
Wij kunnen u ondersteunen bij:

  • het uitvoeren van een IBR en het op deze wijze creëren van een gezamenlijk informatieplatform voor alle betrokken partijen met daarin duidelijkheid over de actuele commerciële, financiële en/of operationele status van de onderneming en het scala van beschikbare alternatieven op de korte en lange termijn.
  • belangrijk nevendoel van een IBR is het herwinnen van vertrouwen tussen de onderneming en haar financiële belanghebbenden