Financiering

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse, directeur Credit Risk Bedrijven Nederland ABN AMRO:"Hoe presenteer je nu als accountant cq adviseur nu samen met de ondernemer de kredietaanvraag zodanig dat ABN AMRO “Ja” kan zeggen? Elke ondernemer verdient maatwerkadvies. Het is echt aan de knoppen draaien en onze relatiemanagers worden ook extra opgeleid. Accountant/adviseur, ga samen met de ondernemer en onze relatiemanagers in de slag met de kredietaanvraag!"

Kredietverlening anno 2012, een lastig verhaal. Elk bedrijf zal dat op dit moment beamen. Aanvragen voor een nieuwe financiering of voor een herfinanciering worden scherp tegen het licht gehouden en voorwaarden worden aangescherpt.

Een succesvolle financieringsaanvraag moet voldoen aan behoorlijk wat eisen, eisen die steeds scherper worden gezet. Veel bedrijven schakelen de huisaccountant in bij het opstellen van een financieringsaanvraag. Dat er nog veel te verbeteren valt aan het opstellen van een financieringsaanvraag blijkt onder meer uit het onlangs gehouden seminar van ABN AMRO. Tijdens dit seminar werd duidelijk dat ook vanuit de banken behoefte is om de klanten van banken te ondersteunen bij financieringsaanvragen. Zie hiervoor ook de link naar het videoverslag van dit seminar:

http://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/campagnes/wtt2012/wtt-seminar-accountantsbranche.html

TIC Finance & Advisory speelt in op deze ontwikkeling. Wij zijn van mening dat dergelijke ondersteuning moet plaatsvinden door een adviseur die dagelijks bezig is met transacties zoals financieringen, fusies, overnames of strategische heroriëntatie. Sinds kort beschikken wij over uitstekende software om dit proces efficiënt uit te voeren.

Door de banken worden ook bepaalde eisen gesteld aan het doen van een kredietaanvraag. Ondernemers, CFO’s of Financieel Managers hebben niet altijd de tijd om dit goed voor te bereiden. De eisen zijn onder meer te vinden bij: https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/accountancy/documentatie.html

Financieel advies

Op basis van (tussentijdse) (jaar)cijfers kunnen wij u met een gedegen prognose een blik in de nabije toekomst geven. Welke maatregelen leiden tot een betere vermogensstructuur? Is die geplande investering ook financieel verantwoord wanneer de omzetgroei niet gehaald wordt? Zo zijn er vele redenen om een prognose uit te rekenen op basis van aannames. Laat u de omzet doorgroeien of u personeel? En schaalt u de kosten mee? Een gebruiksvriendelijke prognosecockpit maakt dergelijke investeringen mogelijk en u ziet meteen wat het resultaat is. Uiteraard kunnen wij handig op alle niveau's ingrijpen met eigen invoer in het model. Onze software zorgt dan automatisch dat alle cijfers weer consistent worden.

Tientallen economische ratio's zijn beschikbaar om de gezondheid van uw onderneming te analyseren. Er wordt automatisch een kasstroomoverzicht samengesteld op basis van balans en W&V rekening. Samengevat beschikt onze software over de volgende hulpmiddelen voor financiële analyse:

  • kasstromenoverzicht (operationeel, investering, financiering)
  • kengetallen (liquiditeit, solvabiliteit, activiteit, rentabiliteit, productiviteit, maar ook oppervlakteratio's en zelf samen te stellen ratio's.)
  • investerings- en financieringsplan
  • liquiditeitsoverzicht
  • aflossingscapaciteit
  • bepaling aansprakelijk vermogen
  • en natuurlijk prognoses, budgetten, scenario's etc.

Kredietaanvragen

Omdat veel banken software gebruiken voor het beoordelen van kredietaanvragen, is onze software ook uitstekend geschikt om een kredietaanvragen voor te bereiden. De balans na kredietverlening wordt door ons gemaakt en voorzien van een toelichting. Enkele banken zijn bezig om dergelijke digitale aanvragen elektronisch te kunnen ontvangen en beoordelen. Zodoende heeft u razendsnel zekerheid en een offerte in huis die wij samen met u kunnen beoordelen. Wij opereren 100% afhankelijk van iedere bank!